พฤติกรรมและลักษณะนิสัยแบบแมวๆ
ที่ผู้เลี้ยงทุกท่านควรรู้


โดยธรรมชาติ แมวเป็นสัตว์ที่รักความเป็นอิสระมีความเป็นตัวเองสูง เคลื่อนไหวรวดเร็วชอบ ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆตามที่ตนเองต้องการ บางครั้งผู้เลี้ยงอาจเข้าใจผิดและคิดว่าการเลี้ยงแมวไม่จำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่มาก เพียงให้อาหารดูแลสุขภาพรักษาความสะอาดก็เพียงพอแล้ว

พฤติกรรมแมวที่ผู้เลี้ยงควรรู้

การเลี้ยงแมวอาจแตกต่างจากการเลี้ยงสุนัข ถึงแม้จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ขี้อ้อนช่างประจบและชอบที่จะเข้ามาคลอเคลียเจ้าของ แต่ก็มีความเป็นตัวเองสูงมีความคิดอิสระควบคุมได้ยาก และลักษณะนิสัยแมวแต่ละตัวก็มีความแตกต่างกัน

โดยปกติลูกแมวจะเริ่มหย่านมเมื่ออายุได้ 4-5 สัปดาห์ และจะเลิกกินนมแม่อย่างเด็ดขาดในสัปดาห์ที่ 7 และในช่วงที่ลูกแมวหย่านมแม่ใหม่ๆลูกแมวอาจมีพฤติกรรมดื้อซุกซนชอบดูดหรือกัดแทะสิ่งของให้เกิดความเสียหายได้ แมวเป็นสัตว์เลือดอุ่น มีหูที่ไวต่อเสียงและมีจมูกที่ไวต่อกลิ่น แมวเป็นสัตว์ที่มีความคล่องตัวสูงเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว การฝึกนิสัยแมวให้อยู่ในกรอบเช่นการกินการนอนหรือการขับถ่ายจึงต้องฝึกตั้งแต่ยังเป็นลูกแมวเล็กๆ เช่น การนำทรายใส่ถาดหรือภาชนะให้ลูกแมวขับถ่าย การให้อาหารเป็นเวลาและให้บริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นประจำ การนำลูกบอลเล็กๆหรือสิ่งของที่เหมาะสมให้ลูกแมวเล่น ช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวและป้องกันการเล่นทำลายข้าวของให้เสียหายได้