ประวัติแมวไทย

แมวไทยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา 17 สายพันธุ์ประวัติของแมวไทยที่น่าเชื่อถือได้ตามตำราโบราณได้จารึกด้วยลายลักษณ์อักษรในสมุดข่อย ได้อ่านดูจะพบว่ามีคำว่าแมว จารึกอยู่ในนั้นด้วย ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ว่ามีแมวไทยโบราณอยู่ในสมัยนั้น

Read more