5 ขั้นตอน เตรียมตัวเลี้ยงแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ

บางครั้งการเลือกน้องแมวมาเป็นสัตว์เลี้ยง ความรักความชื่นชอบเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่พอ การจะทำให้สัตว์เลี้ยงที่เรารักและชื่นชอบมีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ทั้งอุปนิสัยและพฤติกรรม การเลี้ยงแมวสายพันธุ์จากต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน 5 ขั้นตอนต่อไปนี้ช่วยได้มากสำหรับมือใหม่หัดเลี้ยง

5 ขั้นตอน เตรียมตัวเลี้ยงแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ
แมวเหมียวสายพันธุ์จากต่างประเทศที่คนไทยนิยมเลี้ยงมีหลากหลายชนิด ทั้งแมวขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ขนสั้นและขนยาว ดังนั้น การเตรียมตัวเลี้ยงควรพิจารณาจาก 5 ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นหลัก

1. ศึกษาสายพันธุ์แมว
เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการเลี้ยงแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ สิ่งที่จะต้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไปก็คือ ควรเลี้ยงแมวขนสั้นหรือขนยาว แมวขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่หากเลือกได้แล้วก็ต้องพิจารณาศึกษาอุปนิสัย และพฤติกรรมของแมวที่สนใจว่าเหมาะกับการเลี้ยงหรือไม่

2. พิจารณาความพร้อมของผู้เลี้ยง
การเลี้ยงแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ ผู้เลี้ยงอาจจะต้องมีความพร้อมมากกว่าการเลี้ยงแมวไทย สิ่งแรก คือ แมวนอกราคาแพง สายพันธุ์ที่นำมาเลี้ยงต้องเลี้ยงดูอย่างเอาใจใส่ สถานที่เลี้ยงเหมาะสมหรือไม่ หากพักอยู่ในห้องชุดมีกฎข้อห้ามในการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงประเภทนี้หรือไม่อย่างไร

3. ศึกษาแหล่งซื้อขายลูกแมว
แหล่งซื้อขายหรือฟาร์มเพาะพันธุ์แมวสำคัญมาก หากผู้เลี้ยงศึกษาแหล่งซื้อขายที่เชื่อถือได้ นอกจากจะได้ลูกแมวสายพันธุ์ต่างประเทศที่ต้องการโดยไม่ถูกหลอกแล้ว ยังซื้อลูกแมวได้ในราคามาตรฐานไม่แพงเกินไป และอาจได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงด้วย

4. จัดเตรียมสถานที่
เมื่อได้ลักษณะลูกแมวที่ต้องการเลี้ยงมาแล้ว ต้องจัดเตรียมสถานที่ เพราะนิสัยของแมวทุกสายพันธุ์จะสร้างอาณาเขตของตนเองด้วยการการปัสสาวะบริเวณพื้นที่อยู่อาศัย หรือใช้ลำตัวถูกับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน การขับถ่ายต้องจัดมุมใดมุมหนึ่งของบ้านสำหรับวางถาดทรายเพื่อฝึกการขับถ่ายให้ลูกแมว หากพักอยู่ในห้องพักหรือห้องเช่า อาจเลี้ยงทำกรงให้แมวอยู่เป็นสัดส่วน

5. จัดแบ่งเวลาในการเลี้ยงดู
แมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ผู้เลี้ยงต้องจัดแบ่งเวลาในการเลี้ยงดู เพื่อดูแลสุขภาพและสังเกตพฤติกรรมของแมว เช่น อยู่ในช่วงเป็นสัดต้องการผสมพันธุ์ หรือมีอาการเจ็บป่วย ต้องมีเวลาเล่นหรือหยอกล้อเพื่อให้แมวคุ้นเคยกับผู้เลี้ยงบ้าง

สำหรับทาสแมวที่ต้องการเลี้ยงแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ การเตรียมตัวทั้ง 5 ขั้นตอนข้างต้นคงช่วยให้การเริ่มต้นเลี้ยงแมวง่ายขึ้น

5 ขั้นตอน เตรียมตัวเลี้ยงแมวสายพันธุ์ต่างประเทศ