Posted on

คนท้องออกกำลังกาย ช่วยคลอดง่าย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจความเชื่อประชาชนไทยอายุ 15 ปีขึ้นทั่วประเทศ รวมทั้งเขตกทม.และปริมณฑล ในเดือนตุลาคม 2559 ผลพบว่าร้อยละ 31 เชื่อผิดๆว่าออกกำลังกายตอนตั้งครรภ์ไม่ได้  ภาคกลางเชื่อสูงสุด ร้อยละ 54 ภาคใต้เชื่อต่ำสุดร้อยละ 17 เผยการออกกำลังกาย ขณะตั้งครรภ์จะมีผลดี ช่วยให้สุขภาพแม่และลูกแข็งแรง คลอดง่าย และน้ำหนักลูกปกติ นอกจากนี้ยังช่วยให้สุขภาพจิตแม่ดีขึ้นด้วย

คนท้องออกกำลังกาย ช่วยคลอดง่าย

นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลง เหลือ 679,502 คน ในปี 2558 จากเดิม 780,975 คน ในปี 2555 กรม สบส.จึงร่วมกับ อสม.ทั่วประเทศ รณรงค์ให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่อายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน อย่างไรก็ดี หญิงตั้งครรภ์ ควรมีกิจกรรมทางกาย หรือการออกกำลังกาย ให้เพียงพอ เพื่อช่วยให้ร่างกายพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดด้วย

นายแพทย์ภัทรพล กล่าวว่า กรมสบส.ได้สำรวจความเชื่อของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้ง 4 ภาค รวมทั้งเขตกทม.และปริมณฑล ในเดือนตุลาคม 2559 รวมกลุ่มตัวอย่าง 501 คน ผลปรากฏว่า บางส่วนยังเข้าใจเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31 มีความเชื่อว่าขณะตั้งครรภ์ไม่สามารถออกกำลังกายได้ โดยกลุ่มอายุ 15-20 ปีเชื่อไม่ถูกต้องมากที่สุด ร้อยละ 46 และภาคกลางมีความเชื่อไม่ถูกต้องสูงที่สุด ร้อยละ 54 รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กทม.และปริมณฑล และภาคเหนือ ส่วนภาคใต้เชื่อไม่ถูกต้องต่ำที่สุด ร้อยละ 17

นายแพทย์ภัทรพล กล่าวต่อว่า การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ จะมีผลดีทั้งแม่และเด็กในครรภ์ เนื่องจากระหว่างตั้งครรภ์ร่างกายและระบบต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงมาก การออกกำลังกายจะช่วยลดอาการไม่สบายต่างๆที่เกิดจากการตั้งครรภ์ เช่น อาการคลื่นไส้ เวียนศีรษะ กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ลดอาการปวดหลัง ท้องผูก ท้องอืด อีกทั้งยังทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดท่างานได้ดีขึ้น ท่าให้ทารกได้รับสารอาหารจากแม่มากขึ้น นอนหลับได้ดี กล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการคลอดแข็งแรงขึ้น ท่าให้คลอดได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนของทารกในครรภ์ ทำให้ทารกมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม และลดอาการปวดในแม่ได้

ด้าน นายแพทย์กิตติ ลาภสมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า หญิงตั้งครรภ์สามารถมีกิจกรรมทางกายได้เหมือนคนปกติทั่วไป โดยไม่มีอันตรายใดๆ ทั้งในการทำงาน เช่น การเดินขึ้นลงบันได การทำเกษตรกรรม การทำงานในโรงงาน หรือในการเดินทาง เช่น เดิน หรือปั่นจักรยาน ไปสถานที่ต่างๆ หรือการออกกำลังกายในเวลาว่าง เช่น การว่ายน้ำ หรือการทำโยคะ ยิ่งเป็นแม่ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอก่อนตั้งครรภ์ สามารถทำต่อเนื่องขณะตั้งครรภ์ได้เลย ทั้งนี้ควรมีกิจกรรมทางกาย อย่างน้อย วันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ โดยค่อยๆเริ่มเพิ่มระดับความหนักและระยะเวลา ซึ่งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ลูกแข็งแรง แม่ปลอดภัย

Posted on

กรมอนามัย แนะคู่รักตรวจเลือดวางแผนก่อนมีบุตร ป้องกันลูกเกิดมาเป็นโรคธาลัสซีเมีย อันตรายถึงขั้นตาย ชี้ใช้สิทธิตรวจได้ตามชุดสิทธิประโยชน์

ตรวจเลือดก่อนมีลูก หาธาลัสซีเมีย

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูก ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง ซึ่งมีการแตกตัวเร็วกว่าปกติทำให้มีอาการซีด สุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่วยบ่อย ต้องให้เลือด หรือกินยาตลอดชีวิต มีปัญหาในการทำงาน การเรียนหากเป็นรุนแรงจะเสียชีวิต หญิงตั้งครรภ์และสามีที่เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมียร้อยละ 25 ลูกในครรภ์จะมีโอกาสเป็นโรคธาลัสซีเมีย และหากลูกในครรภ์มีภาวะทารกบวมน้ำ (hydropsfatalis) หญิงตั้งครรภ์ถึงร้อยละ 80 จะมีโอกาสอาการครรภ์เป็นพิษมีอาการบวมและความดันโลหิตสูงและอาจเสียชีวิตได้

นพ.วชิระ กล่าวว่า โรคธาลัสซีเมียสามารถป้องกันด้วยวิธี 3 เลือก เริ่มจากการเลือกคู่ หญิง-ชายวัยเจริญพันธุ์ควรเข้ารับการตรวจเลือด หากพบว่าเป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย ให้หลีกเลี่ยงการแต่งงานกับผู้ที่เป็นพาหะชนิดเดียวกัน เลือกครรภ์ หากคู่สมรสที่เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมียประสงค์จะแต่งงานกัน ควรหลีกเลี่ยงการมีลูกด้วยการวางแผนครอบครัว แต่หากต้องการมีลูกต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรับการปรึกษาจากบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเลือกคลอดหากคู่สมรสทราบว่าลูกในท้องเป็นโรคธาลัสซีเมีย ต้องเข้ารับการปรึกษาเสนอทางเลือกในการมีลูกที่ปลอดโรค ปลอดภัย การเข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐช่วงตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์และสามีจะได้รับบริการฟรีตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้หญิงตั้งครรภ์ ต้องรีบไปฝากครรภ์ทันที และขอรับการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ และเข้ารับคำปรึกษาเพื่อป้องกันการมีบุตรที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย

“ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียจะมีอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เป็นพาหะ จะมีสุขภาพแข็งแรง ปกติและสมบูรณ์ทุกอย่าง แต่จะมีความผิดปกติคือ มีพันธุ์ธาลัสซีเมียแฝงอยู่ และอาจถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้ ซึ่งการที่จะทราบว่าตนเองเป็นพาหะของโรคหรือไม่ ต้องตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเท่านั้น และกลุ่มที่เป็นโรคจะแสดงอาการให้เห็นชัดเจน เช่น ซีด ตาเหลือง อ่อนเพลีย ท้องป่อง ตับและม้ามโต ซึ่งจะต้องได้รับเลือดเป็นประจำทุกเดือน โดยความรุนแรงของโรคธาลัสซีเมียมี 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอาการรุนแรงน้อย กลุ่มนี้จะมีอาการปกติ แต่จะซีดเหลืองเล็กน้อย เจ็บป่วยบ่อย และมีอาการดีซ่าน ซึ่งต้องให้เลือดทุกครั้งที่เจ็บป่วย 2) กลุ่มอาการรุนแรงมากแรกเกิดอาจจะยังไม่มีอาการ แต่จะแสดงเมื่ออายุ 3-6 เดือน โดยเด็กทารกจะตาเหลือง อ่อนเพลีย ตัวเตี้ย แคระแกรน ตัวเล็กและม้ามโต มีการเปลี่ยนแปลงของใบหน้า หน้าผากตั้งชัน โหนกแก้มสูง ดั้งจมูกแบน ฟันยื่น ยิ่งอายุมากยิ่งจะเห็นได้ชัด ต้องให้เลือดบ่อยๆ ถ้าไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องก็จะเสียชีวิตได้ และ 3) กลุ่มอาการรุนแรงสุด ทารกจะมีอาการบวมน้ำ คลอดลำบาก ซีด ตับและม้ามโต ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตในครรภ์มารดา หรือหลังคลอด และแม่มีโอกาสครรภ์เป็นพิษ บวม ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ และอาจเสียชีวิตได้” นพ.วชิระ กล่าว

นพ.วชิระ กล่าวว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียควรกินอาหารครบ 3 มื้อ ทั้งข้าว เนื้อสัตว์ ไข่ และไขมัน หลีกเลี่ยงอาหารหวานจัด เค็มจัด และอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เช่น ตับ เลือด กินผักทุกมื้อ มื้อละ 1 ทัพพี และกินผลไม้ทุกวัน ดื่มนมวันละ 2-3 กล่อง นอนหลับอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง ออกกำลังกายทุกวัน วันละ 15-30 นาที เท่าที่ทำได้ ไม่เหนื่อยมากเกินไป หลีกเลี่ยงกีฬาที่มีโอกาสกระแทกรุนแรง แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจฟันจากทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้ง กินยาโฟลิคและวิตามินรวมทุกวันเพื่อเสริมสร้างเม็ดเลือดแดง

Posted on

รวบไก่ชนพร้อมนักพนันนอนซังเต เหตุลอบเปิดบ่อนพนัน ส่งเสียงรบกวนชาวบ้าน

รวบไก่ชนพร้อมนักพนันนอนซังเต เหตุลอบเปิดบ่อนพนัน ส่งเสียงรบกวนชาวบ้าน

เป็นไก่ชนก็ผิด! ตร.สนธิกำลังทหาร บุกรวบนักพนัน 21 คนพร้อมไก่ชน 4 ตัว เข้าซังเตพร้อมๆ กัน หลังลักลอบเปิดบ่อนการพนันส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านใน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ แจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบชนไก่ พนันเอาทรัพย์สินฯ…

ที่สถานี สภ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาลักลอบเล่นพนันชนไก่ 21 คน มาสอบปากคำทำประวัติบันทึกจับกุม หลังถูกจับที่ไร่มันสำปะหลัง บ้านสันติสุข อ.กันทรลักษ์ พร้อมของกลางไก่ชน 4 ตัว นาฬิกาสำหรับจับเวลา 2 เรือน โดยมี นายประสิทธิ์ บุญแสง อายุ 51 ปี รับเป็นเจ้าของที่

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าที่ไร่มันสำปะหลังดังกล่าว มีการลักลอบชนไก่เล่นการพนันกันส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ประสานความร่วมมือกับทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กกล.สุรนารี ทหารหน่วย ฉก.กรม ทพ.23 ตชด. 224 ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ และตำรวจ สภ.กันทรลักษ์ นำกำลังเข้าตรวจสอบ พบกลุ่มนักพนันไก่ชนกำลังเชียร์ไก่ชนกันอย่างเมามัน จึงบุกเข้าจับกุมดังกล่าว และได้แจ้งข้อหาร่วมกันลักลอบชนไก่ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต.

Posted on

คุมตัวเซียนพนัน 32 คนส่งฟ้องศาล ยังปากแข็งไม่มีใครรับเป็นเจ้ามือ

คุมตัวเซียนพนัน 32 คนส่งฟ้องศาล ยังปากแข็งไม่มีใครรับเป็นเจ้ามือ

ตำรวจรถไฟ ควบคุมตัวนักพนัน 32 คน ส่งฟ้องศาลจังหวัดตลิ่งชัน หลังทหารบุกจับบ่อนไพ่ป๊อกเด้ง ย่านบางกอกน้อย ในเบื้องต้นยังไม่มีใครรับสารภาพเป็นเจ้ามือ

ร.ต.ท.ยุทธพันธ์ คำแก้ว รอง สว.(สอบสวน) ส.รฟ.ธนบุรี คุมตัวนักพนัน จำนวน 32 คน แบ่งเป็นชาย 11 คน และหญิง 21 คน ที่ถูกทหารสังกัด ร้อย รส.ป.พัน 9 ร่วมกับตำรวจรถไฟ จับกุมได้ขณะลักลอบเล่นไพ่ป๊อกแปดป๊อกเก้า ที่ชุมชนริมทางรถไฟ (ตรอกลิง) ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ไปส่งศาลจังหวัดตลิ่งชันเพื่อเสียค่าปรับฐานลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่ป๊อกแปดป๊อกเก้า) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 32 ราย ตั้งแต่วันที่โดนจับทั้งหมดยอมรับว่าลักลอบเล่นการพนันกันจริงแต่ไม่มีผู้ใดยอมรับสารภาพเป็นเจ้ามือ

เบื้องต้น ทั้ง 32 ราย จะถูกศาลสั่งปรับเป็นเงินไม่เกินรายละ 5,000 บาท ในฐานความผิดฐานลักลอบเล่นการพนันตามบัญชี ก. จากนั้นจึงจะสามารถนำหลักฐานการเสียค่าปรับมายื่นขอรับเงินประกันตัวคืนที่ ส.รฟ.ธนบุรี ต่อไป.

Posted on

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ก่อนหน้านี้ได้ประกาศใช้กฎกติกาใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ทาง FIFA ได้กระจายกติกาดังกล่าวให้กับชาติสมาชิกนำไปปฏิบัติเพื่อใช้ในการแข่งขัน ทั้งนี้มีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับแฟนบอล และต้องทราบเพื่อเป็นปีระโยชน์ในการชมฟุตบอลอย่างสนุก ซึ่งจะมีในส่วนใดเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเข้ามาบ้างไปชมกันเลย…

แจงละเอียด! กติกาใหม่ “FIFA” ที่แฟนบอลต้องรู้, ก่อนชมไทยลีก 2017

กฎเรื่องสนาม
– สนามระบบ ไฮบริด สามารถนำมาใช้ได้นั่นคือการนำเอาหญ้าเทียมและหญ้าจริงมาใช้ในสนามเดียวกันสามารถทำได้ เช่นในสนามเป็นหญ้าจริงส่วนด้านข้างสนามเป็นหญ้าเทียมสามารถใช้หญ้าเทียมได้ แต่จะนำไปผสมกันในสนามไม่ได้

– ป้ายสนามแข่งขันมีการกำหนดให้ห่างจากเส้นข้างอย่างน้อย 1 เมตร

– โลโก้สโมสรสามารถนำมาติดบนใบธง (เตะมุม) ได้ ยกเว้นสปอนเซอร์

กฎเรื่องผู้เล่น
– เรื่องการเปลี่ยนตัว ในอดีตก่อนผู้เล่นจะเปลี่ยนตัวสมบูรณได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นเข้าสนามสมบูรณ์แล้ว กฎใหม่จะมีการขยายความเรื่องนี้คือ ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวเข้าไปในสนามต้องก้าวเข้าไปในสนาม 1 สเต๊ปจึงจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่สมบูรณ์

– ปกติแล้วผู้ตัดสินจะให้ใบเหลือง ใบแดงต่อผู้เล่นได้ก็ต่อเมื่อ เริ่มเกมและจบเกมเท่านั้น ถ้าเกิดเหตุการณ์นอกเหนือจากนี้ให้เขียนรายงาน ซึ่งอำนาจของผู้ตัดสินเริ่มตั้งแต่ในอุโมงค์ แต่กฎใหม่ผู้ตัดสินสามารถแจกใบแดงให้แก่ผู้เล่นได้เลยตั้งแต่ผู้ตัดสินเริ่มตรวจสนาม และหากผู้เล่นคนนั้นโดนใบแดงผู้เล่นคนนั้นจะไม่สามารถส่งรายชื่อลงแข่งขันได้ ยกตัวอย่างเช่น นาย A โดนใบแดงตั้งแต่ตอนตรวจสนาม นาย A จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในเกมนั้นได้ หากมีการส่งรายชื่อไปแล้วระหว่างวอร์มอัพ หากมีเหตุการณ์ผู้เล่นกระทำบางสิ่งบางอย่าง แล้วโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม หากนักเตะคนนั้นเป็น 11 คนแรก ก็จะสามารถเอารายชื่อนักเตะสำรองขยับมาลงสนามเป็นตัวจริงได้แทน โดยที่ไม่เสียโควต้าในการเปลี่ยนตัว ในเกมยังสามารถเปลี่ยนตัวได้ 3 คนเช่นเดิม

กฎเรื่องอุปกรณ์ของผู้เล่น
– เทปพันถุงเท้าต้องเป็นสีเดียวกับถุงเท้า ยกตัวอย่างถุงเท้าของเซลติก (ถุงเท้าลายเขียว-ขาว) ถ้าจะพันเทปต้องพันสีสลับตามลายถุงเท้า ถ้าเทปขาวก็ต้องพันส่วนถุงเท้าขาว ถ้าเทปเขียวก็ต้องพันส่วนถุงเท้าเขียว

– กางเกงรัดกล้ามเนื้อ เมื่อก่อนบอกว่ากางเกงรัดกล้ามเนื้อต้องเป็นสีหลักกับกางเกงเท่านั้น ปัจจุบันเพิ่มขอบกางเกง ยกตัวอย่างกางเกงของแมนฯซิตี้ กางเกงเขียวขอบดำ ผู้เล่นสามารถใส่สีอะไรก็ได้ไม่เขียวก็ดำ แต่ทั้งทีมต้องใส่สีเดียวกัน

– หากรองเท้าหลุด(โดยอุบัติเหตุ) เมื่อก่อนผู้เล่นจะไม่สามารถสัมผัสบอลได้เลย หากสัมผัสจะโดนโทษโดยอ้อม แต่ปัจจุบันบอกว่าหากรองเท้าหลุด (โดยอุบัติเหตุ) ผู้เล่นยังสามารถสัมผัสบอลได้ยังสามารถเลี้ยงต่อไปได้ แต่เมื่อบอลออกจากตัวเมื่อไร (ส่งหรือยิงบอลไปแล้ว) คุณจะไม่สามารถเล่นบอลได้อีก จนกว่าคุณจะแก้ไขรองเท้าของคุณแล้วหรือบอลอยู่นอกการเล่น และหากคุณไม่แก้ไขและบอกกลับมาถึงตัวคุณ ก็จะโดนโทษโดยอ้อม

– การออกมาเปลี่ยนอุปกรณ์ของผู้เล่นเช่นเสื้อขาด รองเท้าขาด ทีมงานผู้ตัดสินสามารถส่งผู้ตัดสินลงสนามได้เลยโดยไม่ต้องรอผู้ตัดสินในสนามหรือรอลูกออก ทีมงานผู้ตัดสินสามารถส่งลงสนามได้เลย

กฎเรื่องผู้ตัดสิน
– ความผิดของผู้เล่นที่เกิดขึ้นพร้อมกันเวลาเดียวกัน ผู้ตัดสินจะเป่าฟาวล์คนที่ทำความผิดหนักกว่า

– การปฐมพยาบาล เมื่อก่อนจะมีกรณีเดียวที่สามารถปฐมพยาบาลในสนามได้คือ ผู้รักษาประตูเจ็บ แต่ปัจจุบันเพิ่มอีกกรณีคือ หากคนกระทำฟาวล์ถูกลงโทษโดนใบเหลือง

Posted on

แจ็คสัน โฟลมันน์ กับความเจ็บปวด(ทางใจ)ที่ต้องเสียทั้งขาและเพื่อนร่วมทีม

แจ็คสัน โฟลมันน์ กับความเจ็บปวด(ทางใจ)ที่ต้องเสียทั้งขาและเพื่อนร่วมทีม

โมสรฟุตบอล ชาเปโคเอนเซ่ ได้กลับมาลงสนามเป็นเกมแรก หลังต้องพบกับเหตุสุดช็อกจากเหตุการณ์เครื่องบินตกที่ประเทศโคลอมเบีย เมื่อเปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ในเกมอุ่นเครื่องกับ พัลเมรัส ก่อนจะจบลงด้วยผลเสมอ 2-2

นอกจากภาพการทำประตูแรกของ ชาเปโคเอนเซ่ หลังต้องพบเหตุการณ์สุดสลดนี้ อีกหนึ่งภาพกระชากอารมณ์ในเกมนี้ คือ การกลับมาพบหน้าแฟนบอลของ โฟลมันน์ ผู้รักษาประตูวัย 24 ปี หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุเครื่องบินตกที่อยู่ในสภาพนั่งบนรถเข็นและสูญเสียขาข้างขวาจากเหตุการณ์ดังกล่าว

แม้ แจ็คสัน โฟลมันน์ จะไม่ได้ลงเฝ้าเสาให้ชาเปโคเอนเซ่เลย แต่การสูญเสียจากเหตุครั้งนี้ ทำให้เขาต้องยุติเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพไปโดยปริยาย การเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์สุดสลดนี้ อาจไม่เพอร์เฟ็คต์และลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งเฉกเช่นภาพยนต์ของฮอลลีวูด เพราะนี่คือภาพยนต์แห่งชีวิตจริง!

ผู้เขียนเคยประสบเหตุการณ์ขาหักจึงพอเข้าใจถึงความเจ็บปวดทางใจที่ไม่สามารถทำในสิ่งที่ตนรักอย่างการเตะฟุตบอลได้ แต่มันอาจไม่เท่าพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวของ แจ็คสัน โฟลมันน์ ที่เจ้าตัวต้องเสียทั้งขา, เส้นทางลูกหนัง และเพื่อนร่วมทีมของเขา

“กำลังใจ” คือ หนึ่งในแสงสว่างที่คอยปูทางให้เหล่าผู้รอดชีวิตได้ก้าวมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ และจะคอยหนุนพาพวกเขาดำเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้า…

Posted on

วัยรุ่นไทยมีสติ อย่ายึดติดเน็ตไอดอล

กรมสุขภาพจิตห่วงการสื่อสารสร้างสังคมเชิงลบ  เตือนอย่าเลียนแบบพฤติกรรมไม่ดี

วัยรุ่นไทยมีสติ อย่ายึดติดเน็ตไอดอล

นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง พฤติกรรมเลียนแบบของวัยรุ่นในยุคสังคมออนไลน์ ว่า เป็นเรื่องปกติ ที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัย เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่แสวงหาต้นแบบ ต้องการการยอมรับจากเพื่อนฝูงและสังคม มีพฤติกรรมเลียนแบบผู้ใหญ่ในบางเรื่องตามแนวโน้ม (Trend) และบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งบุคคลต้นแบบหรือไอดอล (Idol) จะเป็นคนรอบข้าง พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือ ดารา นักร้อง นักแสดง ที่แต่ละยุคแต่ละสมัยจะมี idol แตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบัน เมื่อ โซเชี่ยลมีเดีย (Social Media) ได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้บุคคลทั่วไปเป็น ไอดอล หรือ เน็ตไอดอล (Net idol) ได้ง่ายขึ้น ทุกคนเป็นดาราได้ ผ่านการใช้ Instragram, Facebook หรือ YouTube เป็นต้น ซึ่ง ถ้าต้นแบบ มีการสื่อสารในทางที่ดี สื่อสารเชิงบวก คนในสังคมก็ย่อมจะคิดบวก ทำความดี แต่หากสังคมยอมรับต้นแบบที่ไม่ดีมากๆ คนในสังคมก็ย่อมชินชา เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดา จนเกิดเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ดีของสังคม

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า การสื่อสารผ่านโซเชี่ยลมีเดีย สามารถสื่อสารออกไปได้ง่ายและรวดเร็ว ในวงกว้าง เป็นสื่อแบบ One to Many การควบคุมจึงลำบาก ไม่มีมาตรฐานจริยธรรมกำกับ เหมือนสื่อหลัก การเผยแพร่สิ่งต่างๆ ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย จึงขาดการกลั่นกรอง ขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริง กลายเป็นข่าวลือ ข่าวลวง สร้างความตระหนกให้เกิดขึ้นในสังคมได้ อีกทั้งการโพสต์การแชร์ด้วยคิดว่าเดี๋ยวจะตกข่าว ตก Trend โดยรีบเผยแพร่/ส่งต่อข้อมูลหรือภาพต่างๆ ในทันที ไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น การส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หรือ ภัยพิบัติต่างๆ เป็นการซ้ำเติมครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต ก่อให้เกิดบาดแผลทางจิตใจขึ้นได้

ดังนั้น จึงต้องมีสติให้มาก คิดไตร่ตรอง สืบค้น หาข้อเท็จจริง ที่มาที่ไปให้ดี ก่อนจะโพสต์หรือแชร์ ตลอดจนเลือกรับแต่สิ่งที่ดี จากต้นแบบที่ดี วัยรุ่นจึงควรพยายามเปลี่ยนบรรทัดฐานของกลุ่ม โดยชื่นชอบบุคคลต้นแบบที่ดี เพราะไม่เช่นนั้นก็จะเข้าสู่ วังวนที่ไม่ดี เช่น ใช้คำพูดรุนแรง ยกพวกตีกัน ซึ่งหากบรรทัดฐานในกลุ่มเป็นเช่นนี้ ก็ย่อมจะขยายวงกว้างขึ้น กลายเป็นสังคมที่มีแต่การทะเลาะวิวาท หากอยู่ในสังคมที่มีแต่เพื่อนติดยา ก้าวร้าว อันธพาล เราก็จะกลายเป็นแบบนั้น แต่หากวัยรุ่นเปลี่ยนบรรทัดฐานของสังคมที่ดี ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเล็กๆ ของตัวเองได้ พฤติกรรมและสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นนี้ย่อมขยายวงกว้างออกไป เป็นสังคมที่มีแต่สิ่งดีๆ

ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตมีโครงการ To Be Number One Idol เยาวชนต้นแบบเก่งและดี ที่ต้องการสร้างต้นแบบให้กับเยาวชน ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นดารา แต่ต้องใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา มีพฤติกรรมที่ดี ไม่เป็นอันธพาล ไม่ทำร้ายผู้อื่น ซึ่งพวกเขาจะกลายเป็นวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ของประเทศที่จะช่วยสร้างสังคมเชิงบวกต่อไปได้

Posted on

พบเด็กไทย ต้องใส่แว่นสายตา มากกว่า 3 แสนราย

บอร์ด สปสช.ต่อยอดคัดกรองปัญหาสายตาเด็กนักเรียน หลังปี 59 พบเด็กนักเรียนสายตาผิดปกติ 6.6% หรือ 5.7 แสนคน จำเป็นต้องใส่แว่นสายตา 4.1% หรือ 3.5 แสนราย แต่มีเด็กใส่แว่นไปแล้วแค่ 1% เป็นแว่นถูกต้องตามค่าสายตาเพียง 0.25% เท่านั้น

พบเด็กไทย ต้องใส่แว่นสายตา มากกว่า 3 แสนราย

นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาสายตานักเรียนผิดปกติเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินการร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (ไฮแทป) เพื่อคัดกรองสายตาผิดปกติในนักเรียนทั่วประเทศ โดยบอร์ด สปสช.ได้อนุมัติให้การตรวจคัดกรองและแก้ปัญหาสายตาในเด็กอยู่ในสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เด็กจะต้องได้รับการดูแลด้านสุขภาพ เริ่มต้นในปีงบประมาณ 2559

ในส่วนของการจัดหาแว่นตาให้กับเด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ ในระยะเริ่มแรก สปสช.ได้สนับสนุนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เพื่อดำเนินการจัดหาแว่นตาที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เด็กนักเรียนในรวมระดับประเทศไปก่อน พร้อมเป็นศูนย์กลางเบิกจ่ายแว่นตาให้เด็กนักเรียนโดยผ่านหน่วยบริการ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการเบิกจ่ายแว่นตาไปแล้ว และในระยะต่อไปเพื่อให้เกิดการกระจายแว่นตาอย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น จะดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมเพื่อจัดหาแว่นตาให้เด็กนักเรียนต่อไป และในปีงบประมาณ 2560 นี้ บอร์ด สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในการจัดแว่นตาให้กับเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น จากจำนวน 20,000 อัน ในปี 2559 เป็นจำนวน 25,000 อัน ในปี 2560 ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติได้รับการแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้น ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กนักเรียนนับเป็นปัญหาสำคัญ เพราะจะส่งผลกระทบทั้งด้านการเรียนและพัฒนาการของเด็กในอนาคต จึงต้องเร่งดำเนินการ

นพ.จักรกริชกล่าวต่อว่า การดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติให้กับเด็กนักเรียน เป็นผลจากการศึกษาโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ที่ได้สำรวจสายตาเด็กไทยอายุ 3-12 ปี ในปี 2554-2555 พบเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติร้อยละ 6.6 และจำเป็นต้องใส่แว่นสายตาร้อยละ 4.1 ในจำนวนนี้มีเด็กใส่แว่นแล้วก่อนหน้าการคัดกรองเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น แต่ปรากฏว่าแว่นเดิมที่เด็กใส่มีความถูกต้องตามค่าสายตาเด็กเพียงแค่ร้อยละ 0.25 ทั้งนี้ คาดว่าน่าจะมีเด็กที่มีสายตาผิดปกติ 5.7 แสนคน โดย 3.5 แสนคนจำเป็นต้องใส่แว่น มีเด็กที่ตัดแว่นแล้ว 8 หมื่นคน แต่ใส่แว่นถูกต้องกับค่าสายตาประมาณ 2 หมื่นคน ดังนั้นยังคงมีเด็กมากกว่า 3 แสนคนที่จำเป็นต้องใส่แว่น

Posted on

ตร.สน.พหลฯ รวบนักพนันไฮโล ได้ผู้ต้องหา 20 คน พร้อมของกลาง

ตร.สน.พหลฯ รวบนักพนันไฮโล ได้ผู้ต้องหา 20 คน พร้อมของกลาง

ตร.สน.พหลโยธิน บุก จับบ่อนไฮโล บริเวณเพิงพัก ภายในซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9 รวบผู้ต้องหาได้ 20 คน พร้อมของกลางเงินสด โต๊ะ 1 ตัว และอุปกรณ์การเล่นไฮโล 1 ชุด พร้อม แจ้งข้อหา “ร่วมกันลักลอบเล่นพนัน”

พ.ต.อ.ณรัช มูลศาสตรสาทร ผกก.สน.พหลโยธิน พ.ต.ท.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ศักดิ์ทวี ศรีบรรเทา นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม สน.พหลโยธิน บุกจับกุมบ่อนการพนัน บริเวณเพิงพัก ภายในซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ขณะที่กลุ่มนักพนันกำลังเล่นกันอย่างเคร่งเครียด โดยสามารถจับกุม นักพนัน รวม 20 คน แบ่งเป็นชาย 13 คน หญิง 7 คน ในจำนวนนี้ มีหญิงชาวพม่า 1 คน รวมอยู่ด้วย อายุระหว่าง 30-60 ปี พร้อมของกลางเงินสด 1,500 บาท โต๊ะ 1 ตัว และอุปกรณ์การเล่นไฮโล 1 ชุด

จากการสอบสวนเบื้องต้น นายประเสริฐ นรชาญ อายุ 52 ปี รับสารภาพว่าเป็นเจ้ามือ เริ่มลักลอบเล่นการพนันมา 1-2 วัน กระทั่งถูกจับกุม นำตัวส่งพนักงานสอบสวน แจ้งข้อหา “ร่วมกันลักลอบเล่นพนัน(ไฮโล) ก่อนเตรียมนำตัวส่งศาลอาญารัชดา ในช่วงเช้าต่อไป

Posted on

กอ.รมน.บุกทลายบ่อนโปปั่นชานเมืองสงขลา รวบผู้ต้องหา 53 คน เงินสดกว่า 4 แสน

กอ.รมน.บุกทลายบ่อนโปปั่นชานเมืองสงขลา รวบผู้ต้องหา 53 คน เงินสดกว่า 4 แสน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – กำลังทหาร และตำรวจบุกทลายบ่อนการพนันโปปั่น ย่านชายเมืองสงขลา รวบนักพนันได้ 53 คน ยึดเงินสดกว่า 4 แสนบาท รถยนต์ และรถจักรยานยนต์อีกกว่า 78 คัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.จตุพร กลัมพสุต ผอ.ชุดปฏิบัติการพิเศษภัยแทรกซ้อน สำนักการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และ พ.อ.ชัยวิทย์ พิมพ์ทอง รองผู้อำนวยการกองข่าวภัยแทรกซ้อน สำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมกำลังทหาร มทบ.42 และตำรวจ สภ.เมืองสงขลา บุกทลายบ่อนการพนันโปปั่น ซึ่งตั้งอยู่ภายในโกดังแพปลาเก่า เลขที่ 120/18 ย่านชานเมืองสงขลา พื้นที่หมู่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

โดยเจ้าหน้าที่สามารถรวบตัวนักพนันได้ทั้งหมด 53 คน เป็นผู้เล่น 48 คน และเจ้ามือ 5 คน โดยระหว่างการเข้าจับกุมมีกลุ่มนักพนันบางส่วนพยายามต่อสู้ และขัดขืนแต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมด และยึดของกลางได้ 15 รายการ เช่น เงินสด 423,800 บาท ชิปการพนัน 161 ชิ้น อุปกรณ์การเล่นโปปั่น จำนวน 1 ชุด ไพ่ จำนวน 1 สำรับ กระเป๋า 2 ใบ พร้อมโพยการเล่น สมุดบัญชี 3 เล่ม วิทยุสื่อสาร 1 เครื่อง รถยนต์ 10 คัน และรถจักรยานยนต์ 68 คัน ก่อนที่จะควบคุมตัวขึ้นรถส่ง สภ.เมืองสงขลา เพื่อดำเนินคดี

จากการสอบสวน นายชัยวัฒน์ มณีโยธิน หนึ่งในเจ้ามือ และผู้ทำหน้าที่ดูแลบ่อนให้การว่า บ่อนการพนันโปปั่นแห่งนี้ มี นายศิริชัย วีระธรรมพัฒนา เป็นเจ้าของบ่อน และได้รับค่าจ้างคุมบ่อนวันละ 500-1,000 บาท โดยบ่อนแห่งนี้เปิดมาได้เพียง 3 วัน และย้ายมาจากอีกที่หนึ่งซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกัน เพื่อป้องกันการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ แต่ก็ไม่รอดถูกทหาร และตำรวจบุกทลายได้ในที่สุด และเจ้าหน้าที่จะออกหมายเรียก นายศิริชัย มาสอบสวนต่อไป