รู้จักแมวดำนิลรัตน์

แมวดำนิลรัตน์ เป็นแมวดำ ๑ ใน ๑๗ ชนิดในตำราสมัยอยุธยาฯเช่นเดียวกับแมวดำโกนจา แมวชนิดนี้มีลักษณ์ดำปลอดเหมือนแมวดำโกนจาทุกประการ แต่มีลิ้นดำ, ฟันดำ, เล็บดำ, ทั่วทั้งปากดำ และนัยตาดำสนิทเมื่อยามอับแสง แมวดำชนิดนี้สูญหายจากเมืองไทยไปนานแล้ว โดยเมื่อสัตว์ชนิดใดสูญหายเกินกว่า 50 ปี ถือว่าสูญพันธุ์โดยพฤตินัย แมวดำนิลรัตน์จึงจัดอยู่ในสัตว์สูญหายและสูญพันธุ์ “นิลรัตน์” เป็นภาษาบาลี-สันสกฤต มาจากคำว่า นิล-รัตนะ หมายถึง นิลคือหินสีดำ-รัตนะคืออัญมณีหรือดวงแก้ว นิลรัตน์จึงแปลว่า ดวงแก้วหรืออัญมณีสีดำ ในคำกลอนอยุธยาฯกล่าวไว้ว่า “เลี้ยงไว้จะได้ดี เป็นเศรษฐีมีทรัพย์หลาย เป็นใหญ่แก่หญิงชาย ได้นิลรัตน์เป็นมงคล

วันยกย่องแมวดำ 17 สิงหาคม โพสต์โมเมนต์น่ารักล้างความเชื่อแมวดำทั่วโลก
รู้จักแมวดำนิลรัตน์