หนูคาปิบาร่า

สัตว์เลี้ยงที่ทางเราจะมานำเสนอในวันนี้ เป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไร เพราะมันคือ หนูยักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในบรรดาหนูด้วยกัน หนูคาปิบาร่าก็ถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถเลี้ยงได้ที่บ้านอย่างเสรี ไม่ผิดกฎหมาย หรือการคุ้มครองสัตว์แต่อย่างได้ คนที่ต้องการเลี้ยงหนูคาปิบาร่าส่วนใหญ่ ต้องเป็นคนที่มีเวลาว่างพอสมควร มีเวลาดูแลเอาใจใส่ ดูแลความสะอาด หาอาหาร ไม่ให้เป็นภาระกับคนอื่น ๆ หลายคนนำหนูคาปิบาร่ามาเลี้ยง แต่ยังเลี้ยงไม่ถูกต้อง เราจึงมีวิธีการเลี้ยงหนูคาปิบาร่าอย่างถูกวิธีมาบอกกัน จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลย

1. ดูความพร้อมของคนที่จะเลี้ยงก่อน ว่าพร้อมเลี้ยงหนูคาปิบาร่าแค่ไหน มั่นใจแค่ไหนที่จะไม่ปล่อยปละละเลย ให้หาอาหารเอง หรือเดือดร้อนคนอื่น
2. สถานที่ที่จะเลี้ยง มีเพียงพอ หรือรองรับหนูคาปิบาร่าได้ ต้องเป็นพื้นที่ชื้น มีแอ่งน้ำ หรือสระน้ำให้หนูคาปิบาร่าแช่ด้วย
3. อาหารที่จะให้หนูคาปิบาร่ากินในแต่ละวัน มีความสามารถ หรือกำลังทรพย์มากแค่ไหน พร้อมแค่ไหนที่จะหาอาหารให้ อย่าปล่อยให้อดเด็ดขาด


4. รักความสะอาด เพราะต้องทำความสะอาดคอก หรือบริเวณที่หนูคาปิบาร่าอยู่ทุก ๆ วัน เก็บอุจจาระ เช็ดปัสสาวะให้ไม่มีกลิ่นเหม็น ทำความสะอาดบ่อย ๆ จะเป็นผลดีต่อตัวเราด้วย เชื้อโรคจะไม่มา วอแวกับเราได้
5. มีความอ่อนโยน รักสัตว์ ไม่ทำร้ายสัตว์อย่างรุนแรง หรือทารุน ให้ความรักเค้าเหมือนเราเลี้ยงเด็กหนึ่งคน เพราะเขาจะรับรู้ได้ถึงความรักที่เรามีให้

หนูคาปิบาร่า