สัตว์เลี้ยงน่ารักสุดแปลก เจ้าลิงจิ๋ว

ลิงปิ๊กมี่ มาโมเซท (Pygmaea Cebuella) รู้จักกันดีในนามของ ลิงแคระ ซึ่งเป็นลิงโลกใหม่(New World Monkey) ลิงมาโมเซทนั้นมีต่อมกลิ่นพิเศษสำหรับแสดงเครื่องหมายพื้นที่ และสร้างเขตดินแดนพวกมันเจ้าลิงมาโมเซทนั้นมันเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุด ขนาดลำตัวของลิงมาโมเซท : ลิงมาโมเซทนั้นมีความยาวตั้งแต่ 14-16 ซ.ม. ส่วนความยาวรวมหางจะอยู่ที่ 15-20 ซ.ม.

โดยที่ลิงมาโมเซทตัวผู้จะมีน้ำหนักประมาณ 140 กรัม และเพศเมียจะมีน้ำหนักน้อยกว่าตัวผู้คือประมาณ 120 กรัม ลักษณะของลิงมาโมเซท :ลิงมาโมเซทมีขนสีน้ำตาลอ่อน หรือสีเทา และที่หางจะมีลายเป็นปล้องเหมือนวงแหวนยาวตลอดหาง และที่ขาของมันจะมีเล็บที่แหลมไว้สำหรับเกาะกิ่งไม้ เสียงร้องของลิงมาโมเซทนั้นจะร้องเสียงแหลมคล้ายเสียงผิวปาก หรือเสียงนกหวีด ลิงมาโมเซท การที่ตัวของมันมีขนาดเล็กยังช่วยให้มันไปเข้าถึงยอดของต้นไม้ได้ นั่นก็หมายถึงว่าลิงมาโมเซทมีโอกาศเข้าถึงแหล่งอาหารบนยอดไม้ได้ดีกว่าสัตว์ ประเภทอื่นที่น้ำหนักตัวมากกว่ามัน ลิงมาโมเซทที่อาศัยตามป่านั้นค่อนข้างหาดูได้ยากเนื่องใกล้สูญพันธุ์ และด้วยลำตัวที่มีขนาดเล็ก สีกลมกลืนกับธรรมชาติ แถมด้วยมันยังเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่ได้เร็วตามกิ่งไม้อีกต่างหากถิ่นที่อยู่อาศัยของลิงมาโมเซท

ลิงมาโมเซทพบอาศัยอยู่ในป่าฝนเขตร้อนของอเมริกาใต้,ตะวันออกของทวีปแอฟริกา,ทางทิศตะวันตกของประเทศบราซิล, ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศโคลัมเบีย, ทิศตะวันออกของประเทศเอกวาดอร์ และทางทิศตะวันออกของประเทศเปรูอาหารของลิงมาโมเซท : ลิงมาโมเซทเป็นสัตว์ที่อาจเรียกได้ว่ากินไม่เลือก อาหารการกินของมันตามธรรมชาติก็อย่างเช่น ผัก, ผลไม้, ใบไม้, แมลงต่างๆ และบางครั้งยังกินสัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆการสื่อสารของลิงมาโมเซท : ลิงมาโมเซทนั้นมีวิธีการสื่อสารชนิดพิเศษเพื่อสื่อสาร-แจ้งเตือน และเตือนอันตรายให้สมาชิกในครอบครัวของพวกมัน รวมถึงการสื่อสารด้วยเสียง กลิ่น และลักษณะท่าทางที่พวกมันแสดงออกมาการสืบพันธุ์ของลิงมาโมเซท : การสืบพันธุ์ของลิงมาโมเซทนั้นคล้ายกับการสืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ ลิงมาโมเซทเพศเมียนั้นจะแสดงลักษณะทางเพศโดดเด่นเมื่อมันโตเข้าสู่ช่วงเจริญพันธุ์ ลิงมาโมเซทจะเข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุระหว่าง 15 -17 เดือน(ลิงมาโมเซทเพศเมียตามธรรมชาตินั้นจะมีการคัดเลือกตัวเมียที่โดดเด่นในฝูงของมันเท่านั้นที่จะได้รับการสืบพันธุ์ต่อไป)ตามธรรมชาติลูกลิงมาโมเซทที่เกิดมานั้นมักจะโดนโขมยหรือฆ่าโดยสมาชิกฝูงอื่น ส่วนลิงมาโมเซทเพศผู้นั้นจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุประมาณ 16 เดือน ซึ่งตัวที่โดดเด่นก็จะมีสิทธิ์ได้รับการผสมพันธุ์มากกว่าตัวอื่นๆในฝูงเช่นกัน ลิงมาโมเซทไม่มีฤดูกาลในการผสมพันธุ์ แต่จะมีอยู่ 2 ช่วงหลักๆ คือ ระหว่างปีในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน และระหว่างพฤศจิกายนและเดือนมกราคม ลิงมาโมเซทเพศเมียจะให้ลูกปีละ 2 ครั้ง และจะมีอัตราเกิดการแฝด 70% ของการเกิดตามธรรมชาติในป่า, 76% สำหรับการถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยง และมีโอกาสเกิดแฝดสาม 8% และลูกตัวเดียวหรือลูกโทนอยู่ 16%

สัตว์เลี้ยงน่ารักสุดแปลก เจ้าลิงจิ๋ว