เลี้ยงแพะ สร้างรายได้-มีกำไร

การมีสัตว์เลี้ยงที่เราชอบที่เรารัก ที่เราชิบถือว่าดี แต่ถ้าจะให้ดีมากคือ การมีรายได้จาก การมีสัตว์เลี้ยง วันนี้เรามาฟังเรื่องราวของ จากสาวออฟฟิศ ผันชีวิตมาเลี้ยงแพะ การเลี้ยงแพะกำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน เพราะขั้นตอนการเลี้ยงไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่มากเหมือนอย่างเช่นสมัยก่อน และที่สำคัญในเรื่องการทำตลาดแพะสามารถทำได้หลากหลายช่องทาง เช่น แพะสวยงาม นำไปประกอบอาหาร

และผลิตลูกพันธุ์ดีให้กับผู้ที่สนใจเลี้ยงต่อไป เพราะแพะสามารถให้ลูกได้ไว โดย 2 ปี อาจผลิตลูกได้เฉลี่ย 3-4 คอก จึงได้ผลตอบแทนและคืนทุนให้กับผู้เลี้ยงได้ไม่ยาก 

คุณวสันต์ กลิ่นสุข สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ให้ข้อมูลว่า การทำปศุสัตว์ในอำเภอบางเลน นอกจากการเลี้ยงไก่ไข่ที่โดดเด่นแล้ว การเลี้ยงแพะกำลังได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน โดยทางสำนักงานมีความรับผิดชอบในเรื่องของการทำวัคซีนให้กับเกษตรกร เพื่อให้ฟาร์มเป็นแหล่งเลี้ยงที่มีความปลอดโรคและได้มาตรฐาน ดังนั้น ทางสำนักงานจึงมีการให้ความรู้ต่างๆ ของการเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงอยู่เสมอ

คุณพัชรีภรณ์ ภิรมนตรี อยู่บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ยึดอาชีพการเลี้ยงแพะหลังจากลาออกจากงานประจำ จนสามารถประสบความสำเร็จทำการตลาดหลากหลาย เช่น การผลิตลูกพันธุ์ การเลี้ยงแพะสวยงาม ตลอดไปจนถึงการนำน้ำนมแพะมาแปรรูปสร้างเป็นสินค้าเพิ่มมูลค่า ทำรายได้ให้กับเธอได้เป็นอย่างดี

คุณพัชรีภรณ์ เล่าให้ฟังว่า เริ่มแรกเดิมทีทำงานอยู่บริษัทเอกชน เมื่อระยะเวลาผ่านมานานวันเกิดความรู้สึกอิ่มตัวกับงาน จึงได้ลาออกมาก่อนจะถึงวัยเกษียณอายุงาน เมื่อมาอยู่บ้านแล้วการมีอาชีพรองรับเป็นเรื่องที่สำคัญ ทำให้ได้ศึกษาวิธีการเลี้ยงแพะจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน เพื่อนำความรู้มาใช้กับการเลี้ยงแพะในพื้นที่ของตนเอง

“เหตุที่เลือกเลี้ยงแพะเกิดจากความชอบของเราด้วย และมองว่าสามารถให้ลูกได้ไวเวลาเลี้ยง บวกกับพื้นที่บ้านค่อนข้างอยู่ห่างไกลจากชุมชน เวลาที่เลี้ยงสัตว์ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่รบกวนกับเพื่อนบ้าน และที่สำคัญการเลี้ยงแพะการจัดการระบบต่างๆ ภายในฟาร์มสามารถทำได้ง่าย เพราะแพะเป็นสัตว์ที่มีลักษณะตัวเล็ก ไม่ใหญ่เหมือนโคเหมือนกระบือ ดังนั้น สัตว์ชนิดนี้จึงค่อนข้างเหมาะสมกับเราในการทำเป็นอาชีพต่อไป” คุณพัชรีภรณ์ เล่าถึงที่มา

ในช่วงแรกที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆ เธอหาซื้อแพะตัวเมียไว้ภายในฟาร์ม 21 ตัว พร้อมกับพ่อพันธุ์ 1 ตัว เพื่อเป็นการทดลองและเรียนรู้อุปนิสัยของแพะไปด้วยพร้อมกัน ต่อมาเมื่อการเลี้ยงประสบผลสำเร็จไม่เกิดปัญหาจากการเลี้ยง จึงค่อยๆ ขยายพันธุ์ให้มีจำนวนมากขึ้น จนเวลานี้แพะภายในฟาร์มมีมากกว่า 100 ตัว เลยทีเดียว

เลี้ยงแพะ สร้างรายได้-มีกำไร